Shelf containing Ralph Lauren polo shirts, Levi T-shirts etc